• Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt phòng chống dịch bệnh

    Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt phòng chống dịch bệnh

    ANTD.VN - Sau khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố, tại 22 chốt kiểm soát dịch bệnh, các lực lượng chức năng cũng đã triển khai theo đúng kế hoạch. Chỉ những phương tiện chở hàng hóa thiết yếu mới được phép đi vào thành phố. Các phương tiện khác phải quay đầu. Để giải quyết tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm dịch, các cơ quan chức năng đã triển khai các phương án, giải pháp cụ thể.