• Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành lẽ sống tự nhiên

    Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành lẽ sống tự nhiên

    ANTD.VN -  Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Học tập Bác, làm theo Bác, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Học tập Bác, làm theo Bác, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu

    ANTD.VN -  Lời Tòa soạn: Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chân thành và sâu sắc. Tòa soạn An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.