• Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

    Tại sao Hà Nội chưa thực hiện khoán xe công?

    ANTĐ - Đây là câu hỏi được đại biểu Nguyễn Hoài Nam (tổ Thạch Thất) nêu ra trong phần thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 của Thành phố Hà Nội.