Chỉ gần 12% người dân rửa tay với xà phòng sau khi đi tiểu tiện

  • 29/12/2018 16:01
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Y tế đề nghị, đến năm 2025, 80% tỉnh, thành phố phải có kế hoạch triển khai hoặc đưa nội dung tuyên truyền về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Rửa tay với xà phòng vẫn chưa trở thành thói quen thường xuyên của người dân

Rửa tay với xà phòng vẫn chưa trở thành thói quen thường xuyên của người dân

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2030.

Đề án này đặt ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 là: 100% lãnh đạo các cấp phải được tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; 100% tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội đưa nội dung truyền thông về vấn đề này vào kế hoạch hoạt động hàng năm, trung hạn và dài hạn.

Đặc biệt, 80% tỉnh, thành phố phải có kế hoạch triển khai hoặc đưa nội dung truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bố trí kinh phí thực hiện; 80% tỉnh, thành phố hàng năm có tổ chức hoạt động hưởng ứng các sự kiện về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn.

Theo Bộ Y tế, tính đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh trong toàn quốc khoảng 83,3%, riêng ở thành thị đạt 96,2%.

Tuy nhiên, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh phân bố không đồng đều giữa các vùng, đặc biệt ở khu vực trung du miền núi phía Bắc, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên mới đạt dưới 68%.

Đến đầu năm 2017, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn của cả nước được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85,7% nhưng trong đó chỉ có 49% được sử dụng nước sạch theo QCVN02:2009/BYT của Bộ Y tế.

Việc thực hiện hành vi rửa tay với xà phòng của người dân vào các thời điểm quan trọng như trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh còn thấp và chưa duy trì được thành thói quen thường xuyên.

Cụ thể: tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng trước khi ăn là 54%, rửa tay với xà phòng sau khi đi đại tiện là 63,8% và rửa tay với xà phòng sau khi đi tiểu tiện là 11,8%.

Tin cùng chuyên mục