• Mạnh tay truy thu, nợ thuế vẫn tăng chóng mặt

    Mạnh tay truy thu, nợ thuế vẫn tăng chóng mặt

    ANTĐ - Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay nhưng đến hết tháng 4-2016, tổng số tiền nợ thuế cả nước vẫn tiếp tục tăng lên mức 76.000 tỷ đồng, cao hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Nhiều doanh nghiệp bị truy thu đã bỏ khỏi địa điểm kinh doanh sau đó thành lập công ty mới.