Chất lượng ban hành văn bản – căn cứ xem xét tín nhiệm

  • 22/06/2015 11:16
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài

ANTĐ - Sáng nay 22-6, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BHVBQPPL) đã được thông qua với 88.87% ĐBQH  tham gia biểu quyết tán thành cùng nhiều điểm mới đáng chú ý.

Điều 30 Luật BHVBQPPL quy định, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
Kết quả biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sáng 22-6

Kết quả biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sáng 22-6

Kết quả biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sáng 22-6

Liên quan đến nội dung này, Ủy ban thường vụ (UBTV) Quốc hội nhận định, để bảo đảm chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với đặc điểm của địa phương thì việc giao cho các cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết.
Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã như thời gian qua. UBTV Quốc hội đề nghị Luật quy định rõ hơn căn cứ ban hành, phạm vi, thẩm quyền và hình thức văn bản. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao
Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 7 Luật BHVBQPPL, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện.

Quang cảnh phiên họp sáng 22-6

Quang cảnh phiên họp sáng 22-6

Quang cảnh phiên họp sáng 22-6“Đây cũng là một trong những căn cứ để đại biểu Quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết. 

Về văn bản quy định chi tiết quy định tại Điều 11, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định văn bản quy định chi tiết không được quy định thêm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý mới ngoài phạm vi nội dung luật giao. Có ý kiến đề nghị quy định văn bản từ cấp bộ trở xuống không được quy định thủ tục hành chính.

UBTV Quốc hội nhận thấy, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người dân, các thủ tục hành chính để người dân thực hiện là những quy định có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân nên cần phải được quy định trong các luật. Trường hợp cần phải quy định cụ thể vấn đề này trong văn bản của Chính phủ hoặc văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì luật sẽ quy định. 

Tin cùng chuyên mục