Chấp thuận phương án cơ cấu lại TiênPhongBank

  • 02/07/2012 23:18
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Ngày 2-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3977/NHNN-TTGSNH về việc cơ cấu lại Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Tiên Phong.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo các nội dung cơ bản nêu tại Phương án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Tiên Phong trình kèm theo công văn số 47/2012/TPB.HĐQT ngày 19-6-2012 của ngân hàng này. NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Tiên Phong thực hiện việc cơ cấu lại ngân hàng theo các nội dung và lộ trình nêu tại phương án cơ cấu lại. Đồng thời, chậm nhất ngày mùng 5 của quý kế tiếp, Ngân hàng TMCP Tiên Phong báo cáo NHNN (qua NHNN chi nhánh Hà Nội) kết quả thực hiện trong quý trước và dự kiến kế hoạch thực hiện trong quý này.

Tin cùng chuyên mục