Chặn đứng các loại tội phạm trên không gian mạng

  • 08/06/2020 17:48
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài
ANTD.VN - Chiều nay (8-6), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện mục tiêu, phương hướng của Đảng bộ Phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao, từ khi thành lập năm 2019 đến nay, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ về công tác an ninh mạng và (PCTP) sử dụng công nghệ cao, yêu cầu công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng đặt ra, Đảng ủy đơn vị thường xuyên bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Đại diện Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội

Đại diện Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội

Cụ thể, đơn vị đã triển khai cụ thể hóa các kế hoạch của Đảng ủy CATP Hà Nội về "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giai đoạn 2019 - 2020".

Đặc biệt, kế hoạch của Đảng ủy CATP Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, gắn với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác năm 2018.

Đảng ủy đơn vị đã bám sát hướng dẫn của CATP xây dựng quy chế riêng của Đảng bộ, kiện toàn cấp ủy Đảng bộ, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt theo đúng quy định. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tại đại hội, mục tiêu yêu cầu mà Đảng bộ Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới với nhiều nội dung quan trọng.

Điển hình, tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nắm tình hình về các phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để xâm phạm ANQG, lợi dụng phạm tội. Chủ động trong công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao.

Tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho Đảng viên, CBCS; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCS, tạo môi trường làm việc ổn định, dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị; tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện mọi mặt công tác của các cấp uỷ Đảng, chuyển đổi phong cách làm việc, nâng cao trách nhiệm, tính chiến đấu, ý thức phục vụ nhân dân của Đảng viên, CBCS theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, không có sai phạm, đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng hàng năm và giành Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, Bộ Công an. Xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ CATP. Xây dựng các đoàn thể quần chúng Thanh niên, Phụ nữ vững mạnh, đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; các đại biểu đã tín nhiệm bầu Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và Thượng tá Nguyễn Văn Hội, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Tin cùng chuyên mục