Chấn chỉnh "một cửa", nghiêm cấm sách nhiễu, tiêu cực

  • 03/10/2017 05:55
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Sau một số chệch choạc, TP Hà Nội đã yêu cầu chấn chỉnh lại cơ chế một cửa liên thông, không để xảy ra những vụ việc gây bức xúc.
Hà Nội chấn chỉnh bộ phận “một cửa” để phục vụ người dân tốt hơn

Hà Nội chấn chỉnh bộ phận “một cửa” để phục vụ người dân tốt hơn

Nhìn lại công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017, UBND TP Hà Nội ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ về cơ bản hoàn thành theo tiến độ kế hoạch. 

Giảm mạnh đơn vị sự nghiệp công lập

Thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp; đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn, sau sắp xếp đã giảm từ 229 đơn vị còn 96 đơn vị (giảm 58%). 

Hà Nội đã rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP và đơn vị sự nghiệp trực thuộc trực thuộc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã từ 401 đơn vị xuống giảm còn 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị).

Kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, thành phố đã triển khai thí điểm áp dụng cơ chế khoán xe công ở 8 sở ngành, quận huyện nhằm giảm thiểu các khoản chi hành chính thường xuyên, được dư luận hoan nghênh, ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thời gian qua, TP Hà Nội cũng xảy ra một số vụ việc gây bức xúc dư luận xã hội liên quan tới văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. Vụ chậm trễ khi cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa hay rắc rối phát sinh trong xác nhận lý lịch tân sinh viên ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì là những ví dụ điển hình. 

Không được phép tự đặt thêm quy định

Trước những biểu hiện chệch choạc nói trên, yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông, lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, các bộ phận liên quan phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và thành phố về công tác này. 

Yêu cầu chung là phải tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiêm túc việc niêm yết thủ tục hành chính theo quy định. Đặc biệt, thành phố nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để phòng ngừa sai phạm, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Trong đó, cần tập trung kiểm tra việc niêm yết, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

Thành phố giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông...

Tin cùng chuyên mục