Chăm lo đời sống, giải quyết bức xúc với hơn 12 nghìn đoàn viên công đoàn giáo dục Hà Nội

  • 27/01/2018 09:41
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 26-1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn ngành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2018-2023 với 9 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến đời sống, công tác chuyên môn của hơn 12.000 đoàn viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cấp công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời điểm lại 6 kết quả lớn.

Theo đó, công đoàn ngành đã chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; làm tốt quy chế dân chủ; phát huy vai trò tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo...

Nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu công đoàn  ngành Giáo dục Hà Nội tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với phương châm “Vì lợi ích đoàn viên” và hướng về cơ sở, người lao động, góp phần trực tiếp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục mới nhiệm kỳ 2018-2023

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục mới nhiệm kỳ 2018-2023

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cần nhận định khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, đất nước, khu vực và quốc tế tác động đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, làm tốt công tác định hướng và đặc biệt, phải kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của đội ngũ.

Đồng thời thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TƯ về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội có hơn 12 nghìn đoàn viên, công tác tại hơn 200 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ nữ đoàn viên chiếm 74%.

Công đoàn các cấp đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong toàn đội ngũ, thực hiện có chất lượng Nghị quyết 29/NQ-TƯ, góp phần giữ vững vị thế “đầu tàu” về chất lượng giáo dục của Thủ đô.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng và nền nếp, kỷ cương, đạo đức nhà giáo và đặc biệt là nâng cao hiệu quả, làm lan tỏa các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn thể đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô và đất nước.  

Tin cùng chuyên mục