Chấm dứt tình trạng thiếu tiền hoàn thuế

  • 04/09/2016 23:17
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Liên quan tới tình trạng Quỹ hoàn thuế tại các địa phương nơi thừa nơi thiếu, đại diện cơ quan thuế cho rằng, tình trạng này sẽ không tái diễn. 

Kinh phí hoàn thuế được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Quốc hội sẽ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quản lý, điều hành thay vì phân bổ về từng địa phương như trước. Quá trình thực hiện chi hoàn thuế được thực hiện trên hệ thống điện tử, được giám sát hàng ngày để nắm tiến độ giải quyết hồ sơ. Cơ quan thuế so sánh dự toán được giao để đánh giá dự toán còn lại. Nếu quỹ dự toán còn thì không còn nơi thừa nơi thiếu nữa.

Tin cùng chuyên mục