Chấm dứt tình trạng tăng học phí quá cao trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh

  • 26/04/2021 12:50
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN -Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấm dứt tình trạng cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định, đặc biệt là tăng mức học phí quá cao trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh.
Chấm dứt tình trạng tăng học phí quá cao trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh ảnh 1

Bộ GD-ĐT yêu cầu thanh kiểm tra các khoản thu đảm bảo ổn định học phí trong năm học tới

Theo Bộ GD-ĐT, thời gian vừa qua, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD-ĐT, để xảy ra tình trạng cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định, đặc biệt là tăng mức học phí quá cao trong bối cảnh còn ảnh hưởng của dịch bệnh, đời sống và kinh tế của người dân đang còn gặp nhiều khó khăn.

Để chấm dứt tình trạng này, Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm các sai phạm; hỗ trợ sách giáo khoa học sinh, sinh viên; có chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa đến trường.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP để áp dụng từ năm học 2021-2022 và đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình người học, Bộ GD-ĐT đã báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định như năm học 2020-2021. Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bộ GD-ĐT đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021.

Sau khi Chính phủ duyệt ban hành nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục cần rà soát thực hiện theo đúng nghị định mới được ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát, có trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, trong đó có nội dung về quản lý học phí.

Tin cùng chuyên mục