CDC Hà Nội xin dừng đầu tư nâng cấp

  • 04/12/2020 11:05
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, do tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn TP và cả nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã đề xuất chưa triển khai lập Đề án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực...

Tại hội nghị giao ban công tác UBND TP Hà Nội sáng 4-12, báo cáo về thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020, Sở Y tế cho biết, thực hiện Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 30/1/2020 về Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2020 của Thành phố, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 777/KH-SYT ngày 21/2/2020 phân công các đơn vị thường trực xây dựng Đề án phát triển y tế trong năm 2020.

Trong đó có những đề án quan trọng như: nâng cấp sửa chữa Bệnh viện Xanh Pôn đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu và bệnh viện đa khoa đầu ngành Hà Nội.

Đề án phát triển Bệnh viện Thanh Nhàn thành bệnh viện mũi nhọn với các chuyên ngành: hồi sức cấp cứu chống độc, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh; nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thành bệnh viện mũi nhọn chuyên khoa đầu ngành của Thành phố; Thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học đạt tiêu chuẩn quốc tế RTAC; Xây dựng ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn.

Đề án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực giai đoạn 2021-2030; Đề án phát triển CNTT y tế thông minh thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Đáng chú ý, Sở Y tế cho biết, do tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn TP và cả nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã đề xuất chưa triển khai lập Đề án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực giai đoạn 2021-2030...

Trong các tháng cuối năm 2020, Sở Y tế sẽ tiếp tục đôn đốc các Bệnh viện chủ động hoàn thiện các Đề án phát triển chuyên khoa mũi nhọn đảm bảo tiến độ theo quy định. Về Đề án phát triển CNTT y tế thông minh thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 xin được chuyển tiếp sang năm 2021.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: Tập trung triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, khám chữa bệnh, hồ sơ sức khỏe điện tử, xây dựng nền tảng y tế thông minh; Xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân năm 2021; Xây dựng kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đáp ứng y tế phục vụ Seagame 31…

Tin cùng chuyên mục