• Người xác định lại giới tính sẽ được làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp như thế nào?

    Người xác định lại giới tính sẽ được làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp như thế nào?

    ANTD.VN - Nghị định  37/2021/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 15-4 nêu rõ, người xác định lại giới tính được xác định lại số định danh cá nhân, sau đó làm CCCD theo số định danh cá nhân mới.

  • Hà Nội đi đầu trong "chiến dịch" cấp CCCD gắn chip điện tử

    Hà Nội đi đầu trong "chiến dịch" cấp CCCD gắn chip điện tử

    ANTD.VN - Trên thế giới đã có trên 70 quốc gia đưa vào sử dụng thẻ CCCD có gắn chip điện tử. Tại Việt Nam, bắt đầu từ năm 2021, thẻ CCCD có gắn chip điện tử cũng đã chính thức có hiệu lực. Phải khẳng định rằng, đây là nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Chính phủ và của Bộ Công an, khi cách đây chưa đầy 1 năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư "Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD". Hà Nội là 1 trong 10 tỉnh, thành phố được Bộ Công an đề ra mục tiêu với mốc thời gian cụ thể, một nửa số dân cư trú tại địa bàn này được cấp thẻ CCCD mới. Đến nay, khi thời hạn gần kết thúc, các đơn vị CATP Hà Nội vẫn đang ngày đêm nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.