CATP: Nâng cao chất lượng của lực lượng Công an cơ sở

  • 25/11/2013 07:11
  • 0 bình luận
  • Thu Ba
  • In bài
ANTĐ - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt, chiến lược trong đảm bảo ANCT và TTATXH tại địa bàn cơ sở, CATP đã tổ chức tập huấn Thông tư 08 của Bộ Công an quy định về tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT (Công an XDPT&PTX về ANTT) cho toàn thể CBCS thuộc lực lượng này cùng đội ngũ chỉ huy Công an huyện, thị xã, đồn, trạm chuyên trách. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được nắm vững nội dung Thông tư 08 và một số văn bản liên quan; đặc biệt là một số điểm mới so với các quy định trước đây như quy định tiêu chuẩn cán bộ làm công tác XDPT&PTX về ANTT; lề lối làm việc, quan hệ công tác, chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm của chỉ huy đội và cán bộ làm công tác chuyên trách; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Công an XDPT&PTX về ANTT. Trên cơ sở đó, các học viên tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nghiêm túc để triển khai đồng bộ tại đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt, chiến lược trong đảm bảo ANCT và TTATXH tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục