CATP Hà Nội điều động 137 công an chính quy về công an các xã của 13 huyện

  • 02/04/2019 19:56
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Xác định việc triển khai bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn là một chủ trương quan trọng, góp phần cụ thể hóa việc đổi mới sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo tinh thần của Bộ Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", CATP Hà Nội đã công bố Quyết định triển khai bố trí công an chính quy tại 23 xã của 13 huyện thuộc thành phố.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC