Cắt giảm vốn đối với dự án chậm giải ngân

  • 21/07/2008 08:42
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện ngay tổng hợp, báo cáo số liệu giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến thời điểm 30-6-2008, nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải ngân, biện pháp khắc phục và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2008.

Cắt giảm vốn đối với dự án chậm giải ngân

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện ngay tổng hợp, báo cáo số liệu giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến thời điểm 30-6-2008, nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải ngân, biện pháp khắc phục và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2008.

Bộ Xây dựng cho biết, sẽ xem xét, cắt giảm vốn đã giao trong kế hoạch 2008 đối với các dự án đã được giao vốn nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai thực hiện để điều chuyển cho các dự án khác có khối lượng thực hiện nhưng còn thiếu vốn.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu báo cáo thường xuyên về tình hình giải ngân vốn đầu tư. Tuy nhiên, thời gian qua, việc báo cáo số liệu giải ngân của các đơn vị thường không kịp thời hoặc không có báo cáo.

Để việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư đi vào nền nếp, kể từ 1-8-2008, chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ quản lý phải báo cáo hàng tháng.

Ngọc Khánh

Tin cùng chuyên mục