Cấp xã, phường sẽ có thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

  • 15/09/2015 05:49
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ - Hôm nay 15-9, Hà Nội và TP. HCM sẽ bắt đầu triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ở cấp quận, lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức, viên chức thuộc biên chế của các phòng: y tế, kinh tế, NN&PTNT; trung tâm y tế, đội quản lý thị trường. Ở cấp phường, giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho viên chức thuộc biên chế của trạm y tế; công chức cấp phường phụ trách nông nghiệp, kinh tế.Chủ tịch UBND cấp quận, cấp phường sẽ ra quyết định thanh tra, thanh tra đột xuất và thành lập đoàn thanh tra. Cuộc thanh tra chuyên ngành do Chủ tịch UBND cấp quận quyết định tiến hành không quá 30 ngày; Thanh tra chuyên ngành do Chủ tịch UBND cấp phường quyết định tiến hành không quá 20 ngày.Chủ tịch UBND TP Hà Nội và TP. HCM lựa chọn tại mỗi thành phố 5 đơn vị hành chính cấp quận; 10 đơn vị hành chính cấp phường thuộc các đơn vị hành chính cấp quận được lựa chọn để triển khai thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm.

Tin cùng chuyên mục