• Cấp tín dụng cho dự án điện gió và điện mặt trời: bước chân người tiên phong

    Cấp tín dụng cho dự án điện gió và điện mặt trời: bước chân người tiên phong

    ANTD.VN - Thu xếp vốn cho 23 dự án điện mặt trời và điện gió với tổng quy mô lên đến hơn 60.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cung cấp một nguồn tài chính mạnh mẽ giúp các chủ đầu tư tạo ra khoảng 2.800 MW điện năng lượng tái tạo, góp phần gia tăng nguồn năng lượng sạch đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.