Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển

  • 25/08/2015 21:39
  • 1 bình luận
  • ANTĐ
  • In bài
ANTĐ - Cho đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, 25-8, hầu hết các trường ĐH đều đã công khai điểm trúng tuyển. Hai trong số những trường tốp đầu là ĐH Y Hà Nội và ĐH Ngoại thương lại tiếp tục giữ ngôi “quán quân” với điểm chuẩn cao nhất 27,75 và 27,25. Riêng các khối trường Công an, Quân đội vẫn chưa công bố điểm.

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 1

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 2

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 3

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 4

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 5

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 6

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 7

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 8

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 9

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 10

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 11

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 12

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 13

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 14

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 15

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 16

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 17

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 18

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 19

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 20

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 21

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 22

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 23

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 24

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 25

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 26

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 27

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 28

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 29

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 30

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 31

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 32

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 33

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 34

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 35

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 36

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 37

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 38

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 39

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 40

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 41

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 42

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 43

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 44

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 45

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 46

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 47

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 48

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 49

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 50

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 51

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 52

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 53


* Điểm trúng tuyển vào các trường thuộc Đại học Thái Nguyên

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 54

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 55

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 56

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 57

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 58

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 59

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 60

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 61

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 62

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 63

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 64

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 65

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 66

Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 67


* Điểm trúng tuyển vào các trường thuộc Đại học Huế
Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 68Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 69Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 70Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 71Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 72Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 73Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 74Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 75Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 76Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 77Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 78Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 79Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 80Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 81Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 82Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 83Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 84Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 85Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 86Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 87Cập nhật danh sách các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển ảnh 88

Tin bài liên quan

Tin cùng chuyên mục