Cấp luôn Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân khi chuyển sang thẻ căn cước

  • 16/11/2017 13:36
  • 14 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Chính phủ yêu cầu cấp Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân, thay vì chỉ cấp khi công dân có yêu cầu như hiện nay.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về cấp Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an thực hiện việc cấp Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân cho công dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân, thay vì chỉ cấp khi công dân có yêu cầu như hiện nay.

Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân sẽ cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân và số thẻ căn cước công dân là một người để tiện cho việc giao dịch của công dân đối với chứng minh nhân dân cũ.

Công dân được cấp luôn Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân khi chuyển sang thẻ căn cước

Công dân được cấp luôn Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân khi chuyển sang thẻ căn cước

Người được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân hoặc mất giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp.

Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được xác nhận số Chứng minh nhân dân chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định gồm: Thẻ Căn cước công dân; Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có); Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).

Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Sau 15 ngày kể từ khi cơ quan Công an nhận đủ hồ sơ, công dân nhận kết quả tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Tin cùng chuyên mục