• Ngày đầu tiên cấp giấy phép lái xe quốc tế

    Ngày đầu tiên cấp giấy phép lái xe quốc tế

    ANTĐ -Hôm nay 3/11/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP). Rất nhiều người dân đã đến làm thủ tục để được cấp loại GPLX này. GPLX quốc tế do Việt Nam cấp sẽ có hiệu lực ở 73 quốc gia tham gia Công ước Vienna.