Cấp đăng ký “xe chính chủ” trong 2 ngày

  • 13/03/2013 07:23
  • 2 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTĐ - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 của Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe. 
Cấp đăng ký “xe chính chủ” trong 2 ngày ảnh 1
Cơ quan đăng ký xe tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục đăng ký mới, sang tên đổi chủ phương tiện

Thông tư 12 có hiệu lực từ 15-4-2013/ 31-12-2014, quy định chi tiết trình tự, thủ tục nộp hồ sơ, giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người. 

 Cụ thể, trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh đối với người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an xã, phường, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú; chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; chừng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ cần có: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã, phường, trị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú; chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định và giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số.

Đối với những trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác, Thông tư nêu rõ: Hồ sơ sang tên, chuyển xe cũng không yêu cầu nộp chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng nếu người đang sử dụng xe không có loại chứng từ này thì vẫn phải thực hiện các quy định khác. 

Về thời gian trả kết quả, Thông tư 12 quy định trong trường hợp làm thủ tục đăng ký sang tên xe cùng tỉnh đối với trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyện nhượng của người bán cuối cùng, cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kiểm tra các thủ tục cần thiết, viết giấy hẹn và trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải trả kết quả, cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe. Trong trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng, ngoài những thủ tục khi tiếp nhận, cơ quan công an viết giấy hẹn cho người sử dụng xe. Trong thời gian xác minh, chờ kết quả, giấy hẹn này có giá trị sử dụng xe trong thời gian 30 ngày. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người sử dụng xe. 

Trường hợp làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác khi hồ sơ có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng thì sau 2 ngày, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển cho người sử dụng xe. Nếu hồ sơ người đến đăng ký không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định, cơ quan công an sẽ viết giấy hẹn cho người sử dụng xe. Giấy hẹn này có giá trị lưu hành xe trong thời gian 30 ngày để phục vụ quá trình tra cứu, xác minh phương tiện của cơ quan công an. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người sử dụng. 

Thông tư 12 cũng quy định trách nhiệm của công an cấp xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe; kiểm tra xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi xác minh, nếu đúng thì xác nhận dịa chỉ đăng ký thường trú. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày.

Tin cùng chuyên mục