• Đánh chặn ‘nạn’ khai thác cát trái phép: Nước xa khó cứu lửa gần!

    Đánh chặn ‘nạn’ khai thác cát trái phép: Nước xa khó cứu lửa gần!

    ANTD.VN -  Lợi nhuận “khủng” và tính chất sông nước phức tạp khiến không mấy khi “nạn” khai thác cát trái phép ở địa bàn Hà Nội bớt nóng. Nhiều kế hoạch, phương án đã được xây dựng, triển khai, song một nguyên tắc luôn đúng là: nếu địa bàn ngay tại cơ sở không quản chặt, xử nghiêm; không xác định được rõ ràng trách nhiệm - cơ chế phối hợp, thì cát tặc sẽ khó…nguội!