Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6, khóa XII

  • 17/01/2018 11:57
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 17-1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) - CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6  khóa XII.

Tại Hội nghị, cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt nội dung một số văn kiện Hội nghị lần thứ 6 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; "Công tác dân số trong tình hình mới"…

CBCS Trung đoàn CSCĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

CBCS Trung đoàn CSCĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Theo đó, việc tổ chức học tập, quán triệt đã giúp toàn thể Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững các quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng tổ chức cho Đảng viên và CBCS thảo luận, đánh giá và viết bài thu hoạch, nhằm tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp và kiến nghị đề xuất các biệp pháp thực hiện phù hợp với từng lĩnh vực công tác, từng điều kiện cụ thể của đơn vị.

Từ đó, Đảng ủy cơ sở tiếp thu và ứng dụng thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vào các lĩnh vực công tác của đơn vị.

Tin cùng chuyên mục