Cảnh giác tội phạm ngân hàng tăng nóng dịp 2-9

  • 01/09/2016 20:04
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cho tổ chức và cá nhân trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời, cần tăng cường biện pháp phòng, chống tội phạm trong hoạt động thanh toán.
NHNN yêu cầu các đơn vị và ngân hàng thương mại đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

NHNN yêu cầu các đơn vị và ngân hàng thương mại đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Cụ thể, NHNN yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN bố trí cán bộ nghỉ hợp lý, phân công lãnh đạo và cán bộ trực trong các ngày nghỉ lễ để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và tổ chức.

Cục Công nghệ tin học, Vụ Thanh toán và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có biện pháp đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động an toàn, thông suốt. Các đơn vị cần thường xuyên đề cao cảnh giác, phối hợp với các cơ quan an ninh tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm trong hoạt động thanh toán.

Cục Quản trị có phương án bảo vệ an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn trụ sở Cơ quan NHNN Trung ương trong thời gian nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có kế hoạch tiền mặt để chủ động đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Cần nâng cao chất lượng dịch vụ, an ninh và an toàn hoạt động máy ATM, xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt...

Ngoài ra, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho tổ chức và cá nhân.

Theo yêu cầu của NHNN, các ngân hàng thương mại cần làm tốt dịch vụ ATM, tăng cường giám sát tồn quỹ máy ATM để bổ sung kịp thời, bố trí cán bộ trực và chủ động xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt chú ý tại các tỉnh, thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đông dân cư, đảm bảo thuận tiện giao dịch cho khách hàng trong thời gian cao điểm.

Tin cùng chuyên mục