CAND học tập và làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 13/04/2013 07:17
  • 0 bình luận
  • Nhật Anh
  • In bài
ANTĐ - Chiều 12-4, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp năm 2013”. 

Hội nghị được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Thư ký khoa học, Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu nội dung và phương pháp truyền đạt cho các cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Công an Trung ương. Xung quanh học tập chuyên đề trên, bên cạnh việc làm rõ nội dung ý nghĩa và phương pháp truyền đạt, nhiều vấn đề mới được Giáo sư Hoàng Chí Bảo phổ biến như 5 tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Đảng ta chọn các tác phẩm của Người là bảo vật quốc gia để  nhân dân cảm nhận sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh như tác phẩm Đường kách mệnh; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, Nhật ký trong tù, Di chúc...

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của lực lượng CAND càng có ý nghĩa hơn khi chuẩn bị kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật của Người 19-5-1890/ 19-5-2013, đồng thời cũng thiết thực với tình hình hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang ra sức chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Tin cùng chuyên mục