CAND đạt nhiều kết quả trong cải cách tư pháp

  • 03/07/2013 06:43
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTĐ - Ngày 2-7, tại Hà Nội, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 theo Kế hoạch số 25-KH/CCTP của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); trong đó nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện chủ trương của Đảng về CCTP trong lực lượng CAND thời gian qua; những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Đảng ủy Công an, lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng CAND đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác CCTP thời gian qua. Đồng thời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Đảng uỷ Công an, lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục khẩn trương, tổ chức nghiên cứu, đề ra những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện chủ trương CCTP trong lực lượng CAND thời gian tới; tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 25-KH/CCTP của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương về Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu mà Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương đã đặt ra. Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo CCTP Trung ương và của cá nhân đồng chí Chủ tịch nước, lực lượng CAND sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCTP được giao, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tin cùng chuyên mục