Cần những công trình thanh niên mang dấu ấn thế kỷ

  • 28/11/2011 22:55
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Sáng 28-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương cùng tham dự.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên, công tác thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên, Tổng Bí thư nêu rõ: Thanh niên là rường cột của dân tộc, là người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc. Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn; đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng; trong bất cứ thời đại nào, thanh niên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển, tồn vong của đất nước, của dân tộc. Trong điều kiện hòa bình, xây dựng đất nước, mở cửa hội nhập, nhiều vấn đề đang đặt ra đối với thanh niên và công tác thanh niên, đòi hỏi phải tìm tòi sáng tạo, nghiên cứu lý luận về công tác thanh niên một cách bài bản.

Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đoàn, để tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng, nâng cao về chất lượng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, tạo phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, động viên khích lệ thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, làm sao để ngày càng có nhiều công trình của thanh niên mang dấu ấn thế kỷ.

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục