Cần khuyến khích sử dụng phế liệu giấy

  • 29/12/2008 09:42
  • 0 bình luận
  • Hoàng Thu
  • In bài
(ANTĐ) - Tại Hội nghị “Bàn giải pháp sử dụng phế liệu giấy” do Bộ Công Thương tổ chức vừa qua, Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam đã đề xuất, việc thu gom và tái chế giấy tại Việt Nam cần được khuyến khích bằng một chính sách và giải pháp đồng bộ mang tính quốc gia.

Cần khuyến khích sử dụng phế liệu giấy

(ANTĐ) - Tại Hội nghị “Bàn giải pháp sử dụng phế liệu giấy” do Bộ Công Thương tổ chức vừa qua, Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam đã đề xuất, việc thu gom và tái chế giấy tại Việt Nam cần được khuyến khích bằng một chính sách và giải pháp đồng bộ mang tính quốc gia.

Hiện nay, trong quy hoạch phát triển ngành giấy Việt Nam, không có nội dung thu gom và tái chế giấy loại. Việc sử dụng phế liệu giấy để làm nguyên liệu sản xuất đem lại lợi ích lớn về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Thế nhưng, trong các nước ASEAN, Việt Nam có tỷ lệ giấy thu hồi thấp nhất. Tỉ lệ thu hồi giấy đã qua sử dụng chỉ đạt 25% trong khi, tại Thái Lan là 65%.

Trong giai đoạn năm 1999-2007, tỉ lệ giấy đã sử dụng thu hồi được so với tổng lượng giấy tiêu dùng ít thay đổi, chỉ ở mức 24-25%, tỉ lệ giấy thu hồi trong nước so với giấy thu hồi nhập khẩu hầu như không thay đổi từ 48% lên 50% chứng tỏ, công tác thu hồi phế liệu giấy trong nước không có tiến triển trong nhiều năm.

Hoàng Thu

Tin cùng chuyên mục