Cần khung đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia

  • 21/10/2015 05:46
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh (Ghi)
  • In bài
ANTĐ - Đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ ở các địa phương đã tạo cơ hội và điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân.

Cần khung đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia ảnh 1Học sinh miền núi tiếp cận với internet

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ KH-ĐT, vì số lượng chương trình nhiều, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế nên dù một số mục tiêu đạt kế hoạch dự kiến (như số xã đạt tiêu chí nông thôn mới dự kiến đạt 20%; tỷ lệ hộ nghèo cả nước dự kiến giảm bình quân 2%/năm) thì vẫn có một số mục tiêu đạt thấp so với dự kiến. Một số bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia quá tham vọng, đề xuất nhiều mục tiêu, đưa nhiều nội dung cấp bách vào thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không tính toán, dự báo và lường trước những biến động của nền kinh tế, chưa thực sự gắn với khả năng cân đối ngân sách của các cấp và khả năng huy động thêm nguồn lực khác của chương trình.

Phần lớn các chương trình chưa ban hành được khung giám sát, đánh giá chương trình cũng như bộ chỉ số theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình nên các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia ở Trung ương và địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá mức độ hoàn thành. Một số chỉ tiêu cần phải tiến hành điều tra, khảo sát nên đến cuối kỳ mới có thể đánh giá mức độ hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích