Cần đánh giá thường xuyên những lĩnh vực có thể xảy ra tham nhũng

  • 13/07/2017 13:00
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU Hoàng Trung Hải yêu cầu, cần đánh giá thường xuyên về những lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng và lãng phí để đưa ra giải pháp phù hợp tình hình.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì, kết luận phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì, kết luận phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU

ơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU

Phát biểu kết luận và chỉ đạo phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, qua việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo đều xác định được mục tiêu, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm. Công tác tuyên truyền về PCTN, THTK , cải cách hành chính được thực hiện tốt góp phần nâng cao nhận thức về PCTT.

“Tham nhũng là hình thức đi theo hệ thống chính quyền, ở đâu có Nhà nước thì ở đó dễ nảy sinh tham nhũng. Vấn đề là nhận dạng và có giải pháp kiểm soát, đặc biệt cần có hệ thống luật pháp, thể chế và tăng cường nhận thức của toàn xã hội về vấn đề tham nhũng. Công tác này đã được làm tốt trong thời gian vừa qua”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhận định.

Bên cạnh đó, liên quan tới công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan đã có báo cáo, Bí thư Thành ủy đề nghị cần bổ sung thêm về các kết quả công tác thanh tra, thanh tra chuyên ngành vì đây chính là một trong những nội dung về công tác kiểm tra, phòng ngừa trong chống tham nhũng. Tương tự, cần bổ sung các nội dung thực hiện về công tác tiết kiệm.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, việc phối hợp giữa các cơ quan trong Ban chỉ đạo, đặc biệt là các cơ quan nội chính đã được thực hiện tốt trong thời gian vừa qua. Nhiều vụ án được Trung ương giao nhiệm vụ đã được phối hợp và thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sai xót.

“Những nội dung yếu kém đã nêu và góp ý cũng cần tiếp thu để bổ sung ví dụ như vấn đề kiểm tra công vụ. Bây giờ mà vẫn nói đến chuyện đi lấy dấu ở phường còn khó khăn thì rất đáng báo động bởi đã triển khai cải cách thủ tục hành chính, đưa vào hoạt động hệ thống một cửa, như vậy yêu cầu đặt ra là phải tăng cường kiểm tra công vụ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Nội chính cần chủ trì nghiên cứu, đánh giá thường xuyên 6 tháng/lần về những lĩnh vực có tiềm năng xảy ra tham nhũng và lãng phí, lĩnh vực có khả năng tiết kiệm. Trên cơ sở các đánh giá này mới có thể đưa ra những giải pháp để tập trung chỉ đạo căn cứ vào tình hình.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị tiếp tục rà soát các đề án, phối hợp với các cơ quan nhằm tăng cường công tác tuyên truyền. Cải cách hành chính phải đi vào thực chất hơn, hiện 77% thủ tục hành chính vẫn nằm ở cấp sở ngành, vì vậy phải rà soát qua đó tính đến việc phân cấp xuống cho quận huyện và từ quận huyện xuống phường xã và phải lấy đó là mục tiêu.

Cùng với đó là xây dựng quy trình của từng thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục, tăng các dịch vụ cấp độ 3-4, tăng cường tự kê khai của người dân.

“Phải công khai, minh bạch phải mạnh mẽ hơn, đặc biệt những khâu có khả năng nảy sinh tham nhũng, như quy hoạch, định giá đất, xây dựng cơ bản, ngân sách”, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Ban chỉ đạo giao Ban tổ chức kiểm tra đề xuất giải pháp xử lý cán bộ đối với các địa bàn để xảy ra vi phạm. Ví dụ như trong vi phạm về trật tự xây dựng, khi mới phát sinh không xử lý thì khi công trình hoàn thành càng khó khăn.

Tin cùng chuyên mục