Cán bộ phóng viên báo chí Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 8

  • 06/12/2018 12:21
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 6-12, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí Thành phố Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII).

Tham dự hội nghị là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí TP Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy làm báo cáo viên tại lớp học, thông tin về nội dung cơ bản được thông qua tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-10 đến ngày 6-10: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Đáng chú ý, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, để các nghị quyết đi vào cuộc sống có vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí thông qua hoạt động tuyên truyền. Các nghị quyết được thông qua tại hội nghị Trung ương 8 đề cập những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đây là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau hội nghị, các cán bộ, phóng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục