Cán bộ ngành tư pháp mà vi phạm, tham nhũng thì mức độ gây bức xúc rất lớn

  • 24/07/2019 17:03
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua, nhất là kiểm tra theo phản ánh của nhân dân, Sở Tư pháp Hà Nội đã kỷ luật 4 cán bộ công chức, điều chuyển vị trí việc làm với 5 công chức, viên chức vi phạm...
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi kiểm tra Sở Tư pháp Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi kiểm tra Sở Tư pháp Hà Nội

Chiều nay, 24-7, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 07 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại Sở Tư pháp Hà Nội.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, sau khi Thành ủy ban hành Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26-4-2016, Sở cũng đã ban hành 15 kế hoạch để triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-Ctr/TU, UBND TP về công tác PCTN, lãng phí. Trong đó, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải gương mẫu, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Kết quả, từ ngày 26-4-2016 đến ngày 30-6-2019, tại Sở Tư pháp Hà Nội không phát trường hợp tham nhũng phải chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Dù vậy, năm 2017, qua kiểm tra trách nhiệm công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo phản ánh, Sở Tư pháp đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 04 công chức, điều động 04 công chức vi phạm làm công tác khác. Năm 2018, qua kiểm tra theo phản ánh, đã yêu cầu điều chuyển vị trí việc làm đối với 01 công chức.

Trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, từ ngày 26-4-2016 đến ngày 30-6-2019, Sở Tư pháp đã tiến hành 18 cuộc thanh tra đối với 112 tổ chức về các lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, luật sư, thừa phát lại. Qua thanh tra đã ban hành 83 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 567,5 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Sở Tư pháp đã tiếp nhận, xử lý 730 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 04 đơn tố cáo về dấu hiệu tham nhũng, không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp

Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Sở Tư pháp trong thực hiện Chương trình số 07 thời gian quan, nhất là ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu ngành về công tác PCTN đã được nâng cao.

Theo Trưởng đoàn kiểm tra, Sở Tư pháp không chỉ có vai trò, vị trí quan trọng trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp mà còn trực tiếp quản lý nhà nước về nhiều thủ tục hành chính, dịch vụ cũng như thực hành nghề nghiệp (như luật sư, công chứng, thừa phát lại…) liên quan đến quyền lợi của đông đảo tổ chức, cá nhân. Do vậy, nếu thực hiện không tốt thì dễ phát sinh những sai phạm về quản lý nhà nước nói chung, về tham nhũng nói chung.

Thực tế vừa qua, vẫn còn một số sai phạm của cán bộ, công chức của Sở Tư pháp trong thực thi nhiệm vụ. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, dù số lượng vi phạm không nhiều nhưng khi cán bộ tư pháp vi phạm thì mức độ gây bức xúc trong nhân dân rất lớn, ảnh hưởng đến uy tín của cả cơ quan tư pháp thành phố.

"Không thể đổ lỗi cho khách quan mà ngay trong ngành cần phải có các quy định nội bộ mang tính ràng buộc hơn để quản lý cán bộ, kiểm soát công việc tốt hơn" - đồng chí Đào Đức Toàn nói. 

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị, tới đây, Sở Tư pháp phải quan tâm hơn đến công tác xây dựng nội bộ, rà soát lại vị trí việc làm, quy trình công tác, hạn chế thấp nhất các kẽ hở để cán bộ, công chức, viên chức có thể lợi dụng để vi phạm, tham nhũng tiêu cực.

Mặt khác, phải phát huy dân chủ cơ sở, thay đổi cách đánh giá cán bộ công chức hàng tháng thiết thực hơn.

Mặt khác, phải coi trọng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Theo đánh giá của Trưởng đoàn Kiểm tra, vấn đề cải cách hành chính của Sở Tư pháp Hà Nội dù đang triển khai tích cực nhưng chưa toàn diện, hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. 

Một vấn đề quan trọng nữa được Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý với Sở Tư pháp Hà Nội là phải chủ trì tham mưu cho thành phố về công tác cải cách tư pháp đảm bảo kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Tin cùng chuyên mục