Cán bộ Hà Nội phải kê khai tài sản, thu nhập xong trước 31-12

  • 08/11/2016 08:33
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, cán bộ, công chức của thành phố thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 phải hoàn thành việc này trước ngày 31/12/2016. 
Việc kê khai tài sản, thu nhập phải xong trước 31-12-2016

Việc kê khai tài sản, thu nhập phải xong trước 31-12-2016

Tại công văn số 6365/UBND-NC, UBND TP Hà Nội yêu cầu triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.

Công văn nêu rõ, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/4/2017 (qua Thanh tra TP để tổng hợp chung).

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai thuộc quản lý của đơn vị mình trước ngày 30/11/2016.

Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2016 (theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ).

Xây dựng Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập, gửi Thanh tra Thành phố để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại các đơn vị.

UBND TP giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước theo quy định tại Điểm d, Khoản 2 Điều 14 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND TP Hà Nội.

Thanh tra Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016; tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của thành phố Hà Nội trình UBND TP trước ngày 10/5/2017. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác minh bạch tài sản, thu nhập tại các đơn vị, báo cáo UBND TP kết quả kiểm tra.

Tin cùng chuyên mục