Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi

  • 22/12/2019 15:23
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25-12 tới. Theo đó, nhiều tiêu chuẩn về tuyển dụng đối với công chức cấp xã sẽ được nâng cao.
Từ 25-12, một số tiêu chuẩn tuyển dụng đối với công chức cấp xã được nâng cao

Từ 25-12, một số tiêu chuẩn tuyển dụng đối với công chức cấp xã được nâng cao

Theo Thông tư, công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể: đủ 18 tuổi trở lên; tốt nghiệp trung học phổ thông; về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đáng chú ý về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt được áp dụng trong các trường hợp: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức 5 năm trở lên…

Trường hợp đặc biệt còn được áp dụng với người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác 5 năm trở lên trong lực lượng vũ trang, hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức.

Với cán bộ cấp xã giữ chức vụ, khi thôi đảm nhiệm chức vụ thì được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.

Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 5 năm trở lên; tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tư mới này, khi tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, Chủ tịch UBND cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường hợp trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã.

Về việc giải quyết chính sách đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do đã bố trí vượt quá quy định, Thông tư quy định, Chủ tịch UBND cấp huyện tổng hợp và đề xuất với Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện: tinh giản biên chế; giải quyết chế độ thôi việc; nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh; hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định…

Tin cùng chuyên mục