Cán bộ chủ chốt Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI)

  • 17/03/2015 12:08
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTĐ - Sáng nay 17-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến  học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành TƯ Đảng (khóa XI). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tới dự và chỉ đạo.

Cán bộ chủ chốt Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 30 đầu cầu quận, huyện, thị trên địa bàn.

Trong buổi sáng, các cán bộ chủ chốt thành phố đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ (báo cáo viên tại hội nghị) thông tin, trao đổi, làm rõ các nội dung cơ bản của Hội nghị TƯ 10 (khóa XI), đặc biệt là các nội dung quan trọng về dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị  khẳng định việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các vấn đề trọng tâm của Hội nghị TƯ 10 có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng đối với tất các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cán bộ chủ chốt thành phố tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung chính của dự thảo Báo cáo chính trị đã được Hội nghị TƯ 10 thông qua và dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn 30 năm đổi mới. Trên cơ sở đó, cán bộ chủ chốt thành phố chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của cấp mình. Đồng thời chỉ đạo triển khai tốt việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn Đảng và nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trọng tâm là: chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII; kết cấu và nội dung dự thảo Báo cáo. Đặc biệt chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu sâu các nội dung về kinh tế-xã hội, tích cực suy nghĩ, đóng góp thiết thực cho dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố, cũng như giải quyết những vấn đề kinh tế-xã hội đang nổi lên, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy lưu ý,  đề án tinh giản biên chế là rất quan trọng, thiết thực, các cán bộ chủ chốt thành phố phải nghiên cứu, nắm vững quan điểm, định hướng chỉ đạo của TƯ để thống nhất nhận thức, sẵn sàng thực hiện một cách hiệu quả nhất khi các đề án chính thức được ban hành.

"Đồng thời với việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị TƯ 10, các cấp ủy cần thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, trước hết là đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị", Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích