Cần 13 tỷ USD/năm để phát triển quy hoạch điện VIII

  • 28/09/2020 13:39
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTD.VN -  Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII) đưa ra cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện, xã hội hóa lưới điện truyền tải để giải quyết một phần khó khăn khi thực hiện quy hoạch.
Cần 13 tỷ USD/năm để phát triển quy hoạch điện VIII ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá Quy hoạch điện VIII có tính hệ thống rất cao

Sáng nay (28/9), Bộ Công Thương giới thiệu về Quy hoạch điện VIII. Quy hoạch này được xây dựng trên quan điểm bám sát Nghị Quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị Quyết số 55) và các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc tạo đà cho ngành Điện Việt Nam phát triển bền vững.

Bộ Công Thương cho biết, tính mở và linh hoạt của Quy hoạch điện VIII là những điểm mới trong cách thức tiếp cận xây dựng Đề án. Bên cạnh đó, nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII hướng tới thân thiện với môi trường và khai thác tối đa lợi ích từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Bộ Công Thương, tốc độ tăng trưởng phụ tải giai đoạn 2021-2030 được dự báo vẫn ở mức cao, khoảng 8,6% giai đoạn 2021-2025 và 7,2% trong giai đoạn 2026-2030.

Dự kiến tới năm 2030, công suất đặt toàn hệ thống dự kiến đạt khoảng 138.000 MW và tới năm 2045 khoảng 302.000 MW, trong đó ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với tiềm năng từng vùng/miền bảo đảm an toàn hệ thống; nhiệt điện than có xu hướng giảm dần, tăng nhanh nhiệt điện khí trong cơ cấu phát triển nguồn điện. Mức phát thải khí CO2 sẽ giảm dần, đáp ứng các chỉ tiêu mà Việt Nam đã kết kết với quốc tế.

Chương trình phát triển lưới điện sẽ được xây dựng để đảm bảo, đáp ứng yêu cầu của từng khu vực. Việc phát triển lưới điện được thiết kế đảm bảo giải tỏa các trung tâm nguồn lớn, các trung tâm năng lượng tái tạo, các nguồn điện gió xa bờ quy mô lớn… Lưới điện nông thôn dần được cải tạo nâng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Tuy vậy, Bộ Công Thương cho biết, để thực hiện được Quy hoạch điện VIII thì phải đối mặt với nhiều thách thức như: các nguồn năng lượng sơ cấp ngày càng khan hiếm. Để đảm bảo cung ứng điện tới năm 2030, Việt Nam dự kiến phải nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn LNG, 35,1 triệu tấn than vào năm 2025 và tăng dần tới 8,5 triệu tấn LNG và 45 triệu tấn than vào năm 2030;

Nhu cầu vốn đấu tư hàng năm cho chương trình phát triển nguồn và lưới điện lên tới khoảng 13 tỷ USD/năm giai đoạn 2021-2030. Đây là áp lực lớn trong khi các tổ chức quốc tế khi xem xét khác khoản tín dụng hỗ trợ phát triển nguồn và lưới điện yêu cầu ngày càng cao về môi trường.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều cơ chế chính sách đã được đề xuất như: Cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện, cơ chế xã hội hóa lưới điện truyền tải… để khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển ngành điện.

Bộ Công Thương đánh giá, Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được đưa vào triển khai, thực hiện được gần 10 năm. Nhìn chung, tình hình thực hiện Quy hoạch đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng cơ bản nhu cầu phụ tải với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 10,5%/năm.

Hệ thống điện được vận hành ổn định, an toàn và tin cậy, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Cơ cấu nguồn theo chủ sở hữu khá đa đạng, có sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tư nhân; Thị trường phát điện cạnh tranh, bán buôn đã bước đầu hình thành và đang ngày càng hoàn thiện; Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, ngành điện vẫn đối diện với nhiều thách thức như: nhu cầu điện đang tăng trưởng cao, sự phát triển của nguồn điện không cân đối với nhu cầu phụ tải giữa các vùng miền; nhiều dự án nhiệt điện than còn chậm tiến độ; cơ chế giá điện chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thu hút được đầu tư, vấn đề bảo vệ môi trường vẫn đặt ra nhiều thách thức…

Tin cùng chuyên mục