Cần 11.650 tỷ đồng để bảo trì đường bộ năm 2014

  • 26/06/2013 06:55
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTĐ - Theo tính toán của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm 2014, các tuyến đường có nhu cầu vốn sửa chữa định kỳ, các công trình làm mới hoặc chuyển tiếp sẽ chiếm khoảng 7.373 tỷ đồng; bảo dưỡng thường xuyên cầu đường có chi phí là gần 3.100 tỷ đồng và các chi phí đột xuất khác... 

Vì vậy, tổng nhu cầu vốn cần cho bảo trì đường bộ năm 2014 khoảng hơn 11.600 tỷ đồng, khối lượng chủ yếu gồm: sửa chữa 276 cầu, cải tạo khắc phục 153 vị trí điểm đen và điểm mất ATGT, sửa chữa 2.295km mặt đường, xây tường kè tại 30 vị trí, lắp đặt tổng số 57km hộ lan tôn sóng tại những vị trí nguy hiểm,  xây dựng và sửa chữa 35 cống, xây bổ sung tổng số 130km rãnh thoát nước. 

Tin cùng chuyên mục