Cấm ghi âm, ghi hình quá trình hoà giải, đối thoại tại toà án

  • 16/06/2020 15:09
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 16-6, với 90,27% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại toà án với 4 chương, 42 điều, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.
Quốc hội thông qua Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án

Quốc hội thông qua Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án

Luật Hòa giải, đối thoại tại toà án được Quốc hội thông qua quy định 9 nguyên tắc, trong đó nhấn mạnh: “Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên; không được ép buộc các bên thỏa thuận, thống nhất trái với ý chí của họ; Bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hòa giải, đối thoại”.

Về bảo mật thông tin, luật quy định hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải, đối thoại; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được mời tham gia hòa giải, đối thoại không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải, đối thoại.

Trong quá trình hòa giải, đối thoại không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải, đối thoại. Việc lập biên bản chỉ được thực hiện để ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 31 của luật. Hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải, đối thoại chỉ được ghi chép để phục vụ cho việc hòa giải, đối thoại và phải bảo mật nội dung đã ghi chép.

Các bên tham gia hòa giải, đối thoại có quyền đồng ý hoặc từ chối tham gia hòa giải, đối thoại hoặc chấm dứt hòa giải, đối thoại; Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện tham gia hòa giải, đối thoại; Đề nghị thay đổi Hòa giải viên theo quy định...

Luật cũng quy định Hòa giải viên có quyền yêu cầu các bên cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp, khiếu kiện; đồng thời không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, tài liệu, chứng cứ do các bên tham gia hòa giải, đối thoại cung cấp.

Theo quy định về trách nhiệm, Hòa giải viên không được ép buộc các bên hòa giải, đối thoại trái với ý chí của họ; Không được nhận tiền, lợi ích từ các bên tham gia hòa giải, đối thoại;

Cũng theo luật này, Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Chính phủ trình Quốc hội quyết định sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao. 

Tin cùng chuyên mục