Cai nghiện có tiến bộ sẽ được giảm thời hạn

  • 07/01/2014 06:35
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTĐ - Nhằm tạo điều kiện cho các học viên cai nghiện bắt buộc sớm được trở về với gia đình, tại Nghị định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành, có quy định cụ thể trường hợp giảm thời hạn cai nghiện đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Theo đó, học viên đã chấp hành một nửa thời hạn quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại…

Tin cùng chuyên mục