Cai nghiện cho 172.963 lượt người tại cơ sở cai nghiện

  • 06/04/2021 15:23
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Hiện nay, cả nước còn 113 cơ sở cai nghiện, trong đó 97 cơ sở cai nghiện công lập và 16 cơ sở cai nghiện tự nguyện do tư nhân thành lập đang hoạt động (giảm 26 cơ sở cai nghiện công lập do sắp sếp và chuyển đổi chức năng; 6 cơ sở cai nghiện tự nguyện do tư nhân thành lập).
Cai nghiện cho 172.963 lượt người tại cơ sở cai nghiện ảnh 1

Trong giai đoạn 2016-2020 cả nước đã tổ chức cai nghiện cho 172.963 lượt người tại cơ sở cai nghiện

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trước năm 2016, cả nước có tổng số 145 cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó: 123 cơ sở công lập và 22 cơ sở cai nghiện tự nguyện do tư nhân thành lập.

Thực hiện chuyển đổi cơ sở cai nghiện ma túy theo Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, đến nay, cả nước còn 113 cơ sở cai nghiện, trong đó: 97 cơ sở cai nghiện công lập và 16 cơ sở cai nghiện tự nguyện do tư nhân thành lập đang hoạt động (giảm 26 cơ sở cai nghiện công lập do sắp sếp và chuyển đổi chức năng; 6 cơ sở cai nghiện tự nguyện do tư nhân thành lập).

Sau khi thực hiện chuyển đổi, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, các cơ sở cai nghiện ma túy đã cơ bản ổn định và đi vào hoạt động bình thường. Công tác tiếp nhận, phân loại học viên, tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi cho học viên được quan tâm. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác cai nghiện.

Công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện được đổi mới thân thiện, cởi mở giúp cho học viên yên tâm chữa trị, cai nghiện.

Cũng theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, giai đoạn 2016 – 2020, Chính phủ đã bố trí vốn đầu tư công trung hạn để sửa chữa, nâng cấp cho 23 cơ sở cai nghiện ma túy với kinh phí 360,078 tỷ đồng; các địa phương đã huy động nguồn lực tại chỗ để đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tổng số người làm việc trong các cơ sở cai nghiện công lập là 6.583 người. Trong đó, theo trình độ đào tạo, sau đại học: 177 người; đại học: 3.280 người; cao đẳng: 659 người; trung cấp, sơ cấp: 1.613 người; chưa qua đào tạo: 844 người. Theo chuyên môn đào tạo: y dược: 985 người, công tác xã hội: 845 người, luật: 603 người, sư phạm: 400 người, khác: 3.463 người.

Bộ LĐTB&XH đã phối hợp với các tổ chức quốc tế (UNODC, The Colombo Plan, CDC, SAMHSA, FHI360) đào tạo giảng viên nguồn cấp quốc gia cho hơn 100 người. Đồng thời, ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 quy định khung chương trình đào tạo về tư vấn, điều trị nghiện ma túy và bộ tài liệu về tư vấn điều trị nghiện cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện.

Công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện luôn được các cấp chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Trong giai đoạn 2016-2020 cả nước đã tổ chức cai nghiện cho 172.963 lượt người tại cơ sở cai nghiện.

Tin cùng chuyên mục