• Kỷ luật Cục trưởng và Cục phó cục Hàng hải Việt Nam

    Kỷ luật Cục trưởng và Cục phó cục Hàng hải Việt Nam

    ANTĐ - Bộ GTVT vừa có quyết định kỷ luật một số lãnh đạo Cục Hàng hải liên quan đến sai phạm tại 3 dự án nạo nét, duy tu luồng lạch năm 2013 gồm luồng Hòn Gai - Cái Lân, Vũng Tàu - Thị Vải và Soài Rạp - Hiệp Phước.

  • Đổi chủ đầu tư 18 dự án đường sắt

    Đổi chủ đầu tư 18 dự án đường sắt

    ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký vừa có quyết định chuyển  chức năng chủ đầu tư 18 dự án đã giao cho Cục Đường sắt Việt Nam và các dự án sử dụng vốn ODA đã giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về Bộ GTVT làm chủ đầu tư dự án.