CAH Mê Linh (Hà Nội): Xây dựng trách nhiệm phục vụ, giải quyết dứt điểm những thắc mắc của người dân

  • 17/05/2018 07:15
  • 0 bình luận
  • Hồng Tuấn
  • In bài
ANTD.VN - Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) - CAH Mê Linh đã thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; tinh thần đoàn kết và thân ái giúp đỡ đồng sự, tận tụy trong công việc, cương quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, có tinh thần và ý thức vì nhân dân phục vụ.
CAH Mê Linh ứng dụng công nghệ để làm căn cước công dân

CAH Mê Linh ứng dụng công nghệ để làm căn cước công dân

Đề cao văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ

Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), Ban chỉ huy CAH Mê Linh (Hà Nội) đã chỉ đạo CBCS thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Cụ thể, CBCS CAH Mê Linh đã thực hiện cơ chế “một cửa” ở các bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính với nhân dân liên quan đến các lĩnh vực cấp tiếp nhận, cấp hộ khẩu, căn cước công dân, đăng ký quản lý phương tiện, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị…

Để tạo thuận tiện cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính, CAH Mê Linh đã tổ chức niêm yết công khai, minh bạch thời hạn tiếp nhận, giải quyết và trả giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính; các khoản thu phí, lệ phí đăng ký quản lý phương tiện, quản lý hộ khẩu, căn cước công dân… tại nơi làm việc để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện; đồng thời bố trí cán bộ thường trực tiếp thu ý kiến đóng góp và kiến nghị của nhân dân về cải cách thủ tục hành chính.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của CAH Mê Linh với 5 năm liền (2013-2017) được công nhận “Đơn vị Quyết thắng”; trong các năm 2013 và 2015 được UBND TP Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; các năm 2014 và 2016 được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở”; năm 2017 được Tổng cục Chính trị CAND tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; tổ chức Đảng và các đoàn thể của đơn vị 5 năm liên tục được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”.

Chỉ huy CAH Mê Linh cho biết, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, tạo dấu ấn đậm nét về hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ, CAH Mê Linh đã chỉ đạo CBCS triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư của Bộ Công an về chuẩn mực đạo đức, tiêu chí văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng, lãnh đạo CAH, chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an, Công an thị trấn và toàn thể CBCS về tầm quan trọng, vai trò của văn hóa giao tiếp, ứng xử, xây dựng nhân cách người CBCS Công an theo Sáu điều Bác Hồ dạy; hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại với các nội dung: Ứng xử trong văn hóa chính trị; Văn hóa ứng xử đối với bản thân, đồng đội và nhân dân.

Nhân rộng các điển hình tiên tiến

Nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an, ban chỉ huy CAH Mê Linh đã cụ thể hóa nội dung “3 xây, 3 chống” thành các tiêu chí thi đua để động viên CBCS nghiêm túc thực hiện. Cụ thể, những tiêu chí cần “xây” là: Xây dựng và nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, tập trung giải quyết dứt điểm những thắc mắc của người dân; Xây dựng tinh thần yêu thương, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp và xây dựng đức tính cần - kiệm - liêm - chính, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc.

Cùng với đó, những nội dung cần “chống” cũng được CAH Mê Linh quán triệt tới từng CBCS của đơn vị như: Chống lãnh đạm, vô cảm, quan liêu, hách dịch, hành dân, lười biếng, lãng phí, phô trương hình thức, tham nhũng, chạy theo danh vọng, lợi ích cá nhân… 

Một trong những mặt công tác quan trọng, được CAH Mê Linh thường xuyên thực hiện là xây dựng và tôn vinh những CBCS Công an có phẩm chất tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, nếp sống văn hóa văn minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Tin cùng chuyên mục