Cách xác định thời điểm bắt đầu nhận lương hưu khi điều chỉnh tuổi hưu

  • 26/11/2020 10:59
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu vừa được Chính phủ ban hành thì thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Cách xác định thời điểm bắt đầu nhận lương hưu khi điều chỉnh tuổi hưu ảnh 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Cũng theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong khi đó, thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, ví dụ: ông Nguyễn Văn A là lao động nam sinh tháng 1/1961; thời điểm nghỉ hưu của ông A sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 4/2021 (đủ 60 tuổi 3 tháng).

Và thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của ông A sẽ là ngày đầu tiên của tháng 5/2021.

Đối với lao động nữ là bà Nguyễn Thị B sinh tháng 1/1966, thời điểm nghỉ hưu của chị B sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 5/2021 (đủ 55 tuổi 4 tháng).

Và thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của chị B sẽ là ngày đầu tiên của tháng 6/2021.

Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng lưu ý, trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nhận lương hưu.

Tin cùng chuyên mục