Cách tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân để bầu ở mỗi đơn vị hành chính

  • 19/04/2021 06:45
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTD.VN -  Bạn đọc hỏi: Trường hợp số dân dùng để tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) được bầu ở mỗi đơn vị hành chính còn dư thì có được làm tròn số không? Cơ quan nào phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương?  Nguyễn Thu Trang (Hải Phòng)

Luật sư Lê Hồng Vân trả lời:

Cách tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân để bầu ở mỗi đơn vị hành chính ảnh 1

Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi đã quy định cụ thể nguyên tắc xác định số lượng đại biểu HĐND đối với từng loại đơn vị hành chính căn cứ vào dân số, đặc điểm (miền núi, vùng cao, hải đảo) và số lượng đơn vị hành chính trực thuộc.

Cụ thể, tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu.

Huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu.

Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu; phường có trên 10 nghìn dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Nếu số lượng dân tăng thêm (so với mức chuẩn đầu tiên) ở một đơn vị hành chính đáp ứng đủ điều kiện để bầu thêm một đại biểu thì mới được tính thêm một đại biểu vào tổng số đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị hành chính đó (không có việc chia bình quân và làm tròn số).

Về cơ quan phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội, Điều 7 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015 quy định, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 người.

Tin cùng chuyên mục