Cách rút vốn ra khỏi công ty cổ phần

  • 27/08/2008 09:16
  • 0 bình luận
  • LS Bạch Tuyết Hoa
(ANTĐ) - Hỏi: Tôi là một trong ba cổ đông sáng lập công ty cổ phần X được thành lập từ ngày 1-10-2007. Cổ phần của công ty là cổ phần phổ thông. Do bất đồng trong cách điều hành và quản lý công ty nên tôi muốn rút ra khỏi công ty và lấy lại số vốn đã góp. Vậy tôi có thể rút vốn bằng cách nào?

Cách rút vốn ra khỏi công ty cổ phần

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi là một trong ba cổ đông sáng lập công ty cổ phần X được thành lập từ ngày 1-10-2007. Cổ phần của công ty là cổ phần phổ thông. Do bất đồng trong cách điều hành và quản lý công ty nên tôi muốn rút ra khỏi công ty và lấy lại số vốn đã góp. Vậy tôi có thể rút vốn bằng cách nào?

Mai Huy Tân (Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời:  Anh không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại. Công ty anh được thành lập tính đến nay chưa được 1 năm, nên anh có thể rút vốn bằng cách chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc cho người khác.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

LS Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục