Các loại thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các tháng cuối năm 2021 sẽ được miễn, giảm ra sao?

  • 23/09/2021 09:47
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa đề xuất trình Chính phủ xem xét về chính sách miễn, giảm thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Trong đó, Bộ đã đưa ra quy định chi tiết một số chính sách miễn, giảm thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Về nội dung giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính tiép tục duy trị quy định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với các doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019 dối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, mới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức ở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tác, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021.

Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Dự thảo Nghị định quy định: Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát inh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế.

Đối tượng áp dụng, bao gồm: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế nộp thuế, trừ cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021.

Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các loại thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các tháng cuối năm 2021 sẽ được miễn, giảm ra sao? ảnh 1

Bộ Tài chính đang dự thảo chi tiết việc hỗ trợ thuế cho người dân, doanh nghiệp

Giảm 30% thuế giá trị gia tăng

Dự thảo đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, bao gồm:

Các hoạt động: Vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

Các hoạt động: Xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí. Các hoạt động trong nhóm (2) không bao gồm hoạt động xuất bản phần mềm và các hàng hóa, dịch vụ thực hiện trên nền tảng trực tuyến.

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỉ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Miễn tiền chậm nộp

Dự thảo quy định chi tiết về quy định: Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Đáng chú ý, không áp dụng quy định này với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Về thẩm quyền, dự thảo Nghị định quy định giao Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quyết định miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế.

Theo Bộ Tài chính, các giải pháp hỗ trợ nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2021 khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền thuế, tiền chậm nộp được miễn, giảm này sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh, góp phần khôi phục nền kinh tế sau dịch và thực hiện an sinh xã hội.

Trước đó, trong năm 2020, Chính phủ đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất với tổng giá trị khoảng 129 nghìn tỷ đồng. Tron đó, gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; miễn giảm hơn 31,5 nghìn tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tiếp tục thực hiện gia hạn, miễn giảm ước tính khoảng 118 nghìn tỷ dồng.

Tin cùng chuyên mục