Các địa phương cần sớm ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số

  • 06/05/2021 09:51
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Huy Dũng đề nghị Sở TT-TT các tỉnh, thành phố khẩn trương tham mưu cho tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về chuyển đổi số vì đây là nghị quyết rất quan trọng.
Các địa phương cần sớm ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số ảnh 1

Mới có một số địa phương ban hành Nghị quyết chuyển đổi số

Tại hội nghị trực tuyến với các Sở TT-TT trên cả nước mới diễn ra, Bộ TT-TT đôn đốc các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Nghị quyết về chuyển đổi số của địa phương mình.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng đề nghị Sở TT-TT khẩn trương tham mưu cho tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về chuyển đổi số.

“Đây là nghị quyết hết sức quan trọng, thể hiện định hướng lớn, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với việc chỉ đạo chuyển đổi số của địa phương giai đoạn 2021 – 2025, theo đúng tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Theo đại diện Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT), việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số có ý nghĩa rất lớn.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định chuyển đổi số là một trong những nội dung cần triển khai trong giai đoạn tới. Để cụ thể hóa được những chủ trương, định hướng của Đại hội Đảng, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần xây dựng một Nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh mình.

Là Nghị quyết có tính chất dẫn dắt, Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố bao gồm những chủ trương lớn, quan điểm chỉ đạo quan trọng, sẽ là đầu vào cho các chương trình, kế hoạch hành động về chuyển đổi số của địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết này cũng là đầu vào để thực hiện việc ưu tiên, bố trí, phân bổ nguồn lực nhằm hiện thực hóa các nội dung trong chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Theo Bộ TT-TT, hiện đã có trên 50% tỉnh, thành phố ban hành chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số. Một số địa phương như Bến Tre, Thái Nguyên, Tây Ninh, Ninh Bình đã ra nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Tin cùng chuyên mục