Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến

  • 18/05/2020 15:14
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến nhằm đẩy mạnh xu hướng đào tạo mới trong tương lai.
Giảng viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp dạy học qua Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning

Giảng viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp dạy học qua Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong thời gian qua, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, sự chỉ đạo của các địa phương, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến (online) đối với các nội dung môn học, module, tín chỉ phù hợp và đã cho thấy hiệu quả tốt trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trước tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tiếp tục phát huy những kết quả về đào tạo trực tuyến không chỉ để ứng phó trong thời kỳ dịch bệnh mà cần đẩy mạnh thành một xu hướng đào tạo mới trong tương lai nhằm phát huy nội lực và các điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân, nhằm tạo điều kiện cho người học được chủ động về không gian, thời gian, địa điểm và có nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cá nhân, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) và thực hiện việc số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Đẩy nhanh việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp trong chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tổ chức giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trên các nền tảng công nghệ số.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải phối hợp với nhau để cho phép người học có thể đăng ký học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn được công nhận kết quả học tập, không phải học lại và đóng học phí đối với các nội dung đã học.

Đặc biệt, công văn cũng nêu rõ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải cho phép học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công nhân, người lao động, người lao động ở nước ngoài được đăng ký học trước một số môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp theo hình thức trực tuyến, kết quả học tập được tích lũy và công nhận khi ghi danh vào học chính thức tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào đó.

Tin cùng chuyên mục